Skip to content

Dünya’da İntegratif Tıp

Ülkemizde GETAT ya da açılımıyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp adıyla biliyoruz onu.

CAM, yani “Complementary ve Alternative Medicine” ise oldukça yaygın bir kullanım. Biz “Bütünsel Tıp” demeyi tercih ediyoruz. Bu terminoloji kargaşasının ardında basit bir yaklaşım yatıyor aslında.

 • Daha az girişimsel
 • Daha az toksik
 • Daha ekonomik
 • Hastanın kültürüne daha yakın bir tedavi yaklaşımı.

Bireyin fiziksel, duygusal, psikolojik ve inanç yönlerini de dikkate alan, konvansiyonel (modern) tıp ile ortak bir tedavi yaklaşımı.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) raporlarına göre bugün dünyada insanların %70 – %80’i Geleneksel ve Tamamlayıcı, ya da “Alternatif” Tıp yöntemlerini tercih ediyor ve bu oran giderek artıyor.

Nedir bu yöntemler?

Aslında bir çoğu bize oldukça tanıdık, bazıları ile yeni yeni tanışıyoruz. Ülkemizde bunların bazıları sadece hekimler tarafından uygulanmak üzere sertifikasyonlandırılır, fakat dünyanın farklı ülkelerinde farklı uygulamalar var.

 • Akupunktur
 • Homeopati
 • Ozon Tedavisi
 • Kupa Tedavisi
 • Aromaterapi
 • Müzik Terapisi
 • Ayurveda
 • Reflexoloji
 • Fitoterapi
 • Osteopati

ABD’de Ulusal Sağlık Araştırmasına göre (National Health Interview Survey) Amerikalılar alternatif tıp tedavileri için 2012 yılında ceplerinden 30 milyar USD harcamışlar. Üstelik ABD ve Avrupa ülkelerinde bu tip tedavi harcamalarının bir kısmı resmi ve özel sağlık sigortaları tarafından ödenmektedir.

Biz Sizi Arayalım